Dit is het winkeltje van veerkracht. Met het kopen van deze producten draag je financieel een steentje bij aan de totstandkoming en uitvoering van project Veerkracht. Een kunstproject wat geïnitieerd wordt vanuit het Atelier van de Dingen.
Een project van hoop voor mensen ter herinnering aan onze natuurlijke verbinding met de aarde.
Dit project komt voort uit een diep verlangen om de aarde haar waarde terug te geven als een geschenk aan onze kinderen. Dat wij hen mogen laten zien dat we vanuit verbondenheid met de aarde en elkaar kunnen leven.
Ik wens dat dit kunstproject bijdraagt aan het zichtbaar maken van de energie en krachten die vrijkomen wanneer mensen vanuit die verbondenheid werken aan de vormgeving van een verhaal over veerkracht. En dat we de liefde voor onze wonderlijke aarde en de kracht van de menselijke verbinding ook voelbaar maken voor ieder die betrokken wil zijn bij dit project.
Hoe doen we dat? We geven vleugels aan verhalen van mensen. verzamelen verhalen over veerkracht. Maken Fotoportretten, een veerkrachtboek en brengen het proces van gezamenlijk bouwen in beeld. Iedereen kan meebouwen aan het project. Wil je meer informatie over het hoe en wat? kijk dan onder het kopje nieuws bij project gevonden veerkracht.

Een deel van de opbrengst van de producten die in het atelier zijn ontstaan zijn brandstof voor het project. We dekken daarmee de kosten van materialen, vervoer, en evt. vergoedingen voor kunstenaars en andere betrokkenen.

Toont alle 7 resultaten