Welkom bij Project Veerkracht

Stel je voor dat we met elkaar onze schouders eronder zouden zetten… Onder de vleugels van de maatschappij. Dat we ons geborgen zouden weten en we veerkracht met elkaar deelden. Stel je voor dat we vanuit samen een beweging maakten waarin zachtheid en verbondenheid, mens-zijn in alle kwetsbaarheid een gemeenschappelijk waarde wordt. En er erfgoed van maken voor onze kinderen. Bewaarde waarden. Stel je voor dat we met elkaar de beweging maken waarin we de aarde koesteren en elkaar herinneren aan de schoonheid ervan. En dat wij mensen deze aarde in al haar schoonheid mogen helpen herstellen. Dat we daar een project van alle dagen voor maken.

Project veerkracht voor heel- je-wezen. Voor heel-ons-wezen. 

Helen is nodig. Er is balans verloren in en om ons heen in de afgelopen jaren. En wanneer we helen, voelen we ons geen wezen meer. Niet meer afgescheiden of alleen. Maar een onderdeel van de aarde en haar prachtige natuur.

Welkom in project veerkracht.

Een kunstproject voor ons, de aarde en gedragen door jou en vele anderen om elkaar te herinneren aan onze veerkracht, de krachtige natuur te vieren en te bewegen vanuit onze natuurlijke verbondenheid met elkaar.

Dit project komt voort uit een diep verlangen om de aarde haar waarde terug te geven als een geschenk aan onze kinderen. Dat wij hen mogen laten zien dat we vanuit verbondenheid met de aarde kunnen leven. Ik wens dat dit kunstproject bijdraagt aan het zichtbaar maken van de energie en krachten die vrijkomen wanneer mensen vanuit die verbondenheid werken aan de vormgeving van een gezamenlijk verhaal. En dat we de liefde voor onze wonderlijke aarde en de kracht van de menselijke verbinding ook voelbaar maken voor ieder die betrokken wil zijn bij dit project.

Wat gaan we doen?

Project veerkracht wil een beweging tot stand brengen waarin zoveel mogelijk mensen bijdrager worden een verhaal van veerkracht. Je vindt veerkracht terug in verhalen van mensen, in momenten van verwondering en in de natuur. Het samenbrengen van deze drie is de sleutel van het proces van maken. Project veerkracht heeft als intentie om een broedplaats te zijn waar gevonden en verzamelde veerkracht in woord en beeld te vinden is. In de vorm van verhalen op papier, gevleugelde portretten en vleugels gemaakt van veren die bij elkaar gebracht zijn door heel veel mensen in het land. Het proces van maken en tot stand brengen van het werk is even belangrijk als de uiteindelijke opbrengst. In de kracht van de verbinding en het delen van verhalen groeit energie die we met elkaar kunnen gebruiken om te bouwen aan een wereld vol waarde. 

Van het proces van maken en de opbrengsten van het project maken we een publicatie zodat iedereen die verhalen van veerkracht terug kan vinden en kan bewaren. Een kunstproject wat wordt gemaakt door mensen voor mensen. Een project waar iedereen bijdrager kan worden en wat tot mede tot stand komt door de samenwerking met kunstenaars vanuit verschillende disciplines. Het project kent verschillende stappen in het proces van uitvliegen in het land.

Stap 1: De uitnodiging aan iedereen! Start van het project.

Veerkracht verzamelen met een buiging voor de aarde

Buigen voor de grond waarop je loopt. Dat vraagt project veerkracht van jou. En jouw scherpe blik.:-) Op de grond liggen zo af en toe veren van de vogels. Je komt ze zomaar tegen wanneer je aan de wandel bent. Het oprapen en verzamelen van die veren is een belangrijk onderdeel van het project. Iedereen kan meedoen. Breng jezelf in beweging. Wandel en verzamel de veren die op je pad verschijnen. Deze veren kun je dan brengen naar een veerkrachtverzamelplaats bij jou in de buurt of opsturen nar het Veerhuis. (Het adres vind je op deze pagina) Vermeld dan de stad of het dorp waar je de veren hebt gevonden en je voornaam.

Jouw gevonden veerkracht wordt onderdeel van een kunstproject. We maken er vleugels van.  Vleugels gemaakt van veren uit alle windrichtingen.  En weet je wat zo mooi is? Door het oprapen en samen verzamelen van veren help je mee aan het kunstproject en maken we daarmee een buiging voor de aarde. Dat heeft ze wel verdiend na alles wat we van haar krijgen iedere dag. Vraag zoveel mogelijk mensen om je heen om mee te verzamelen. Zo ontstaat er vanzelf een beweging van veerkrachtverzamelaars!

Er staat een uitnodiging klaar voor deze stap in het project via de link. https://www.ateliervandedingen.nl/product/veerkracht-verzamelplaatsposter/

Deze link brengt je naar een poster die je gratis kunt downloaden. Hang hem voor je raam. Of bijvoorbeeld bij de ingang van de school van je kinderen met een bak erbij. Iedereen kan dan ook ter plekke veren doneren. Op de poster staat een adres waar je de veren uiteindelijk heen kunt sturen. 

Een keer per maand vragen we de verenverzameplaatshouders alle veren met vinderslijst waarop naam en vindplaats komen op te sturen naar het centrale verzamelpunt van alle veren.

Huidige stand van zaken per 19-4-2021

Deze stap is reeds gezet. We hebben nu zo’n 15 veerkrachtverzamelplaatsen in het land en één basisstation waar alle veren verzameld worden. En er komen er nog steeds bij!

Je vindt de veerkrachverzamelplaatsen in:

Eersel, Molenschot, Amsterdam (2x), Utrecht, Klundert, Beek, Houten, Huizen, Haaren, Varik, Drouwen, Hoorn, Heukelom, Spijkenisse, De Bilt, Rosmalen. Binnenkort komt er een kaartje waarop je de plaatsen kunt vinden.

Bij jou in de buurt nog geen veerkrachtverzamelplaats? Word er zelf één! Of stuur jouw gevonden veren op naar onderstaand adres. Het basisstation voor alle veren:

Veerhuis

(Stichting UNO foundation)

Waalbandijk 8

4064 CB Varik

info@veerhuis.nl

Link naar Blog: https://www.veerhuis.nl/gevonden-veerkracht-in-het-veerhuis/

Huidige stand van zaken per 16-4-2024

Alle veren zijn verzameld. Deze stap is reeds genomen. De veren zijn verzameld en de volgende stap vindt plaats in het Atelier van de Dingen!

Stap 2:

Kunstenaars verzamelen

Met de gevonden veren gaan we vleugels maken. Juist het feit dat iedereen heeft meegezocht en er energie aan heeft gegeven maakt dat het hele bijzondere vleugels worden. We maken een basis voor de vleugels in samenwerking met een andere kunstenaar. Wie dat zijn? Dat is Ineke Duivenvoorde. Een theatervormgever met een liefde voor textiel met een hart voor de aarde en voor mensen. Die past als een bus.

Daarnaast willen we graag samenwerken met een fotograaf om gevleugelde portretten te maken en daarnaast zal ik zelf ook foto’s maken om het proces van dit project vast te leggen.
Deze fotograaf hebben we gevonden!

Waarom maken we vleugels?

Vleugels herinneren ons aan veerkracht en de vogels. Zij vliegen in vrijheid en koersen op hun innerlijk kompas. Veerkracht in tijden van verandering is ook als een soort kompas. Je energie blijft stromen doordat je je verbindt aan een groter verhaal. We herinneren met het maken van vleugels aan die veerkracht. En we gaan steeds weer op zoek naar die verhalen van veerkracht. Die vindt je namelijk op heel veel plaatsen omdat mensen ook engelen kunnen zijn voor elkaar. Engelen in de vorm van mensen. Soms weten ze zelf niet eens dat ze er eentje zijn. Het zijn mensen die een ander zomaar helpen. Een luisterend oor geven. Plotseling klaarstaan met een pan soep als je ziek bent. Mensen die maken dat je weer op verhaal kunt komen door wat ze doen of zeggen en je kracht geven en een lichtje voor je aansteken in het donker. Mensen die iemand de weg weer wijzen nadat ze verloren waren gelopen. Ze zijn van alle tijden. Op de aarde lopen er heel veel rond. Misschien kwam je er wel eens een tegen en heb je er een mooi verhaal over te vertellen. Misschien bén je er zelf wel eentje. De vleugels die gemaakt worden zijn vleugels voor al die mensen die steun geven en licht brengen. Mensen die veerkracht voelbaar maken. Het zijn vleugels die je ook echt aan kunt doen.

We willen portretten maken. Portretten van grote en kleine mensen zoals jij en ik, aarde-engelen. Er hoeft geen naam bij van degene die geportretteerd wordt. Het gaat er juist om dat we ze herkennen zonder dat weten wie de mensen zijn. Ik en de ander. Dat is hetzelfde als jij en ik. We spiegelen elkaar. Mensen als spiegels van wie we zouden kunnen zijn met elkaar. Die portretten willen we een plek geven in de broedplaats van kracht, samen met geschreven veerkrachtverhalen.

Stap 3:

Geschreven verhalen van veerkracht

Verhalen vertellen is van alle tijden De kracht van een verhaal kan richting geven en doorleven in iemand. Het kan een richting gever zijn. Een baken in tijden van onrust. Al eeuwen geven we aan elkaar verhalen door. 

Ik denk dat iedereen wel een verhaal kan vinden over een situatie waarin een mens steun bracht. Meestal zijn dat ontroerende verhalen. Verhalen die je raken. Het verzamelen van deze verhalen is een onderdeel van het project Veerkracht. Ieder heeft zijn eigen verhaal. 

We nodigen je in project veerkracht uit om jouw verhaal van veerkracht op te schrijven. Een persoonlijk verhaal geschreven in jouw handschrift. Of misschien wel getekend. Jouw woorden op papier geschreven zijn van grote waarde en worden onderdeel van de reizende krachtplaats.

Je mag ook op zoek naar verhalen door een ander te bevragen. Misschien wordt het wel een opdracht die je aan een klas geeft, een activiteit die je met bewoners uitvoert of een samenwerking met je buurvrouw.

Zeker ook in deze tijden waarin er veel aan de hand is in de wereld zijn er heel veel mensen die een ander helpen. De wijze waarop je je verhaal schrijft is aan jou. Het mag op een klein briefje in een paar zinnen of op een a-4tje. Zolang het maar in een persoonlijk handschrift is geschreven. Waarom? Omdat jouw energie in je handschrift zit en jouw verhaal daardoor een nog persoonlijkere bijdrage wordt. Je mag je naam erbij zetten maar het hoeft niet. Doe dat waar je je prettig bij voelt.

Voor al die mensen en verhalen over mensen die veerkracht brachten en brengen, maken we de vleugels van veerkracht en de gevleugelde portretten.

Wanneer verzamelen we?

Van februari tot en met september verzamelen we veren. En mochten er nog meer vleugels gemaakt gaan worden dan gaan we misschien nog wel langer door. De veerkracht verhalen verzamelen we gedurende het hele project. De looptijd is onbekend 🙂

Wie kunnen er meedoen?

Iedereen! Van groot tot klein, jong en oud.

Heel graag ontvang ik je naam als je veren of een verhaal opstuurt. Dat doen we via de vinderslijst. Zo maken we een lijst van iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het kunstproject. En we hopen dat het heel veel mensen zullen zijn. 

De ruimtemakers voor de veerkrachtverzamelplaatsen worden mede verteller  en uitdrager van het project. 

We houden een instagrampagina bij waar we vertellen over de ontwikkelingen. Die vind je op @project_veerkracht. Helaas is deze pagina uit de lucht, maar via @ateliervandedingen vind je het vervolg van dit project.

Stap 4

Vliegroutes door het land om portretten te maken.

Met de basis van de vleugels vliegen we op een gegeven moment uit naar een aantal plekken in het land. We hopen te kunnen landen op plaatsen waar ruimte is voor ontmoeting en voor het delen van verhalen. Zodat we samen met jou en anderen de vleugels kunnen delen en verbinding kunnen maken waarbij we ook de verhalen van veerkracht kunnen delen en verzamelen. Daarnaast hopen we dan ook met een fotograaf veerkrachtportretten te maken en een beeldend verslag van onze reis langs de landingsplaatsen te maken. Het portretteren van een persoon met de vleugels is een proces waarin we schoonheid in beeld willen brengen. Er komt geen naam bij de foto. De geportretteerde blijft in die zin anoniem. Een gezicht wat veerkracht heeft ontvangen of gegeven heeft. Een gezicht als dat van jou of mij. Een mens.

Waar zie ik wat er gebeurt met alle veren en verhalen?

We houden je op de hoogte via de instagrampagina van

Je kunt je ook inschrijven voor een nieuwsbrief. Schrijf dan ook je mailadres op. Je ontvangt dan vanzelf een nieuwsbrief in je mailbox.

In de loop van 2025 hopen we het project te kunnen laten zien in een reizende tentoonstelling. We zoeken ruimtes in het land waar we ons werk mogen laten zien. Ook komt er een publicatie waarin foto’s en verhalen zijn terug te vinden. Een krachtplaats op papier in de vorm van een veerkrachtboek.  

Hoe financieren we dit project?

Vanuit het Atelier van de Dingen verkoop ik doosjes veerkracht en Art for the Earth Artprints. Een deel van de opbrengst van dit werk gaat naar het project veerkracht. Je kunt dus een klein kunstwerkje kopen waarmee je een stukje van dit project mee draagt. Op deze manier verzamel ik geld bij elkaar om ook de andere kunstenaars op weg te helpen in het project. Bijvoorbeeld degene die gaat helpen om de vleugels te maken. Maar de droom is groter. Denk aan de financiering van het krachtboek, de opbouw van de reizende krachtplaats, het inrichten en afwerken van de tentoonstelling, het maken van een uiteindelijke kinderboek. etc. Omdat het een kunstproject wordt wat door zoveel handen wordt gemaakt denk ik ook dat we dit met heel veel mensen kunnen opbouwen. Geld is hierin een middel waarmee we sommige zaken tot stand kunnen brengen. We werken echter ook met menselijk kapitaal wat onbetaalbaar is. Het doel van het project is werken met de stroom die mensen meebrengen en van mensen die energie krijgen van dit project. Zo genereren we met elkaar een gezonde en vruchtbare bodem om te bouwen. Alles begint bij een zaadje. Geld is energie. Als het project groeit zal ook de draagkracht groeien om het verder te brengen. Zo niet, dan blijft het klein. Het mag worden zoals het bedoeld is. Voel je je aangesproken en wil je financieel bijdragen, dan vinden we dat superfijn. Tot nu toe betaal ik het project uit mijn eigen kunstenaarszak. Je moet ergens een begin maken. Wil je bijdragen op wat voor manier dan ook… Vlieg mee.

Kinderen en onze aarde.

Hierbij wil ik nog een extra notitie maken voor onze kinderen. Dit project is van de grond gekomen vanuit een diep verlangen om de aarde en haar schoonheid terug te geven aan onze kinderen. Met dit project hoop ik bij te dragen aan het zichtbaar maken van de energie en de kracht die wij als mensen in ons dragen om vorm te geven aan de schoonheid en het herstellen van onze blik op de aarde en ons menselijk potentieel. Heel graag wil ik de kracht van menselijke verbinding daarin ook zichtbaar maken.  Op die manier kunnen we de aarde haar waarde weer teruggeven. Wij, als volwassenen hebben de taak om de zorg en de liefde voor elkaar en onze aarde weer in ere te herstellen. Dit project wil daar een bijdrage aan leveren. Een geschenk aan onze kinderen.

En ook:

In het kader van dit project werk ik persoonlijk aan een prentenboek wat gaat over de aarde waar je in verwondering en in verbinding mag zijn. Het verhaal wat project veerkracht teweeg gaat brengen gaat daar een onderdeel in zijn. Een levendig voorbeeld wat je met menselijk kapitaal tot stand kunt brengen en waarin we de liefde verklaren aan de aarde, de grond onder ieders voeten.

Nog even een de praktische zaken onder elkaar:

*Verenverzamelplaatsen.

Wil jij een inzamelpunt voor veren zijn? Maak dat kenbaar middels de poster die je kunt downloaden middels deze link.  https://www.ateliervandedingen.nl/product/veerkracht-verzamelplaatsposter/

Zo kunnen mensen lezen waar de veren naartoe gaan en hoe ze ze kunnen aanleveren.

Als verenverzamelplaats geef je je op via info@ateliervandedingen. Dat doe je automatisch als je de poster download. Geef in notities aan of ik je adres mag vermelden voor een veerkracht verzamelplaatskaart zodat mensen weten dat ze veren naar je toe kunnen brengen.

Een keer in de maand stuur je je veren door naar het Veerhuis. Het algemene verzamelpunt van de veren. Van hieruit worden ze verdeeld over de kunstenaars. Vergeet niet dat de mensen de vindplaats en hun naam erbij vermelden als ze opgenomen willen worden als bijdragers van het project.

Veerkrachtverhalen

Wil jij een verhaal van veerkracht delen? Dat vinden we heel fijn. Schrijf je verhaal dan op. Dat bedoelen we dan letterlijk. Jouw handschrift is een onderdeel van het project. Alle persoonlijke verhalen worden gebundeld. Naar aanleiding van je verhaal kan het zijn dat we contact met je opnemen voor een vervolgvraag. Het kan namelijk zijn dat we graag een veerkrachtportret zouden maken. Je bent altijd vrij om daarin mee te gaan of juist niet. Je mag je verhaal opsturen naar het Atelier van de Dingen , Kerkstraat 5, 5076AS Haaren

Fotografen

Als de vleugels klaar zijn willen we op pad met de vleugels om de engelen van deze tijd op de foto te zetten. Anonieme portretten. Mensen zoals jij en ik. We willen de portretten gebruiken in de tentoonstelling en in het magazine.

Tentoonstellingsplekken

Wil jij de tentoonstelling laten landen op een locatie omdat het daar past? Dan zijn we heel benieuwd waarom! Wij zien het project landen op plekken die zijn als huizen van vleugels. Plaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot eigen potentieel en waar zintuigen geopend worden. Plaatsen waar zachte kracht voelbaar is en waar mensen op krachten kunnen komen.  Plaatsen van schoonheid. Maar misschien juist ook plaatsen waar schoonheid en veerkracht juist heel erg nodig is. 

Ondersteuning bieden op andere manieren?

Het is fijn als het verhaal van veerkracht wordt gedeeld. Ben jij een verhalenverteller en breng je graag het project in de schijnwerpers? Superfijn. Wil je project financieel ondersteunen? Ook dat is fijn. Investeer in een kunstwerkje veerkracht! Alle beetjes helpen:-)

Tot zover de uitleg van het project. Heb je vragen? Wil je meedenken? Aanhaken? 

Ik hoor het graag!

 Dankjewel voor jouw betrokkenheid en aandacht tot dusver.

Toos Koopmans

www.ateliervandedingen.nl

In de Media

Hier vind je het project in de krant van de Aarde samen met nog andere mooie initiatieven van het Veerhuis. https://www.krantvandeaarde.nl/een-kijkdoorbraak-voor-de-aarde/

Ook vond ik project veerkracht terug in de nieuwsbrief van de Turnclub een tijdje terug. Een prachtig kunstenaarsinsitiatief. zie https://turnclub.org

Verwondering en schoonheid: een basis voor hoop
Turnado Toos Koopmans zoekt Veren, Verhalen en Ruimte. “Op welke manier heb jij veerkracht mogen ontvangen door mensen in deze tijd? Op welke manier heb jij misschien zelf een stukje kracht gebracht aan de ander?”

Project gevonden Veerkracht gaat op zoek naar deze verhalen en nodigt je uit ze te delen op papier. Geschreven of getekend in jouw handschrift. Samen schrijven we zo het begin van een nieuw verhaal van hoop en werken we aan een collectieve verzameling van gevonden veerkracht. 
Een onderdeel van het veerkrachtproject is het verzamelen van veren die je tegenkomt op je pad en het ruimtemaken voor een veerkracht-verzamelplaats: “Word je verenverzamelaar, dan ben je bijdrager van het project veerkracht en is jouw buiging voor de aarde een stimulans voor een project wat veerkracht simuleert  voor mensen.”Lees hier meer over het project.
Een artikel in de Uitstraling


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.